Det er ikke alle og enhver, der må bekæmpe rotter i Danmark.

Det kræver både uddannelse og autorisation, dvs. en særlig tilladelse, hvis man går i kamp mod rotterne.

Præcis, hvad der kræves for at blive og arbejde som rottebekæmper, handler hele kapitel 2 i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter om.

Rottebekæmpere skal have branchekendskab

I allerførste omgang skal en (kommende eller nuværende) rottebekæmper kunne dokumentere enten

  • mindst seks måneders relevant ansættelse i en kommunal teknisk forvaltning,
  • mindst seks måneders relevant ansættelse i et spildevandsforsyningsselskab,
  • mindst seks måneders relevant ansættelse i kloak- og afløbsbranche,
  • mindst seks måneders relevant ansættelse hos Fødevarestyrelsen eller Fødevareregion eller
  • mindst tre måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- eller rottebekæmpelse.

Autorisationskursus i rottebekæmpelse

Næste skridt frem mod at blive autoriseret rottebekæmper er at deltage i et særligt kursus, der afholdes af Naturstyrelsen. Kurset – der hedder Autorisationskursus i rottebekæmpelse – afsluttes med en prøve, hvor kursisten skal bevise sin viden om

  • rotters leveforhold,
  • hvordan man bekæmper dem,
  • hvordan man rottesikrer bygninger og afløb
  • hvordan man bruger kemiske bekæmpelsesmidler
  • lovgivning for rottebekæmpelse og relevant dyreværnslovgivning

Autorisation i rottebekæmpelse

Består man dette kursus, udløser det et autorisationsbevis, der giver lov til at arbejde som rottebekæmper og –forebygger. Som autoriseret rottebekæmper har man også tilladelse til at købe og bruge kemiske midler til at bekæmpe mus og rotter.