Bekæmpelse af rotter er en fælles sag. Borgere og myndigheder spiller sammen og har hver deres rolle at udfylde, når vi skal rotterne til livs.

Danmark fik nye regler om rottebekæmpelse i sommeren 2012.

Reglerne er at finde i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og kan nærlæses her.

Hvem gør hvad i bekæmpelse af rotter?

Rollefordelingen i den danske indsats mod rotter er klar.

Miljøministeriet har det overordnede ansvar for bekæmpelse af rotter.

Herfra er opgaven sendt videre til Naturstyrelsen, der kommunikerer med kommunerne.

I praksis er det kommunerne, der bekæmper rotterne – enten med egne autoriserede rottebekæmpere eller ved hjælp af private firmaer, der har autoriserede rottebekæmpere ansat.
Læs mere om, hvad det kræver at blive rottebekæmper og hvordan man bliver autoriseret rottebekæmper.

Borgerne anmelder fund af rotter til kommunerne og betaler for den kommunale rottebekæmpelse via skattebilletten.
Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du har set rotter.